The thoughts of G. Allen Morris III

De gevaren van kunstmatige intelligentie

July 9th 2023

Titel: De gevaren van kunstmatige intelligentie Door: Chat GPT

Inleiding: Kunstmatige intelligentie (AI) is een integraal onderdeel van onze moderne wereld geworden, waardoor verschillende industrieën zijn veranderd en ons leven op talloze manieren is verbeterd. Het is echter essentieel om de potentiële gevaren van AI te erkennen. Hoewel AI enorme mogelijkheden biedt, kan de ongecontroleerde ontwikkeling en toepassing ervan ernstige bedreigingen vormen voor de mensheid…

Setting up a 'TV'

May 21st 2023

Remotely controlling a linux computer.

It would be possible to use X11vnc to control a remote screen. However I am displaying video on the screen and even on local network this makes for a rather horible experience…